Polskie Towarzystwo Schronisk Młodzieżowych Oddział Warszawski

LEGITYMACJA MIĘDZYNARODOWA PTSM

LEGITYMACJA  MIĘDZYNARODOWA  PTSM  to legitymacja turystyczna,  na którą uzyskuje się zniżki turystyczne i turystyczne rabaty w schroniskach młodzieżowych i hostelach w Polsce i na Świecie; Legitymacja poświadcza członkostwo w Towarzystwie.LEGITYMACJA MIĘDZYNARODOWA PTSM poświadcza przynależność do Towarzystwa i jest jednocześnie atrakcyjną "kartą rabatową". Posiadacze legitymacji międzynarodowej PTSM korzystają w polskich schroniskach młodzieżowych ze zniżki noclegowej do 25% oraz z tanich noclegów w zagranicznych schroniskach młodzieżowych /młodzież do 26 roku życia korzysta dodatkowo z tysięcy innych zniżek i rabatów/.


Warunkiem skorzystania z zagranicznych schronisk młodzieżowych jest posiadanie Legitymacji Międzynarodowej PTSM.

KOSZT LEGITYMACJI MIĘDZYNARODOWEJ PTSM w 2016 r. wynosi :
- w kategorii "JUNIOR"    25 zł
- w kategorii "SENIOR"   45 zł

Wzór deklaracji do pobrania i wypełnienia >>> pobierz

MIĘDZYNARODOWĄ  LEGITYMACJĘ PTSM wystawia Oddział Warszawski, ul. Mokotowska 14, 00-561 Warszawa  
  1. w Biurze - od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 - 14.00,   
  2. z możliwością pozostawienia wypełnionej deklaracji w Recepcji ( codziennie do godzin  wieczornych ) i odebranie legitymacji w dniu następnym,
  3. korespondencyjnie.

Pragniemy, żeby każdy mógł korzystać z MIĘDZYNARODOWEJ LEGITYMACJI PTSM. Stąd nasza sugestia współpracy przy jej upowszechnianiu. Przy wystąpieniu o 10 Legitymacji Międzynarodowych PTSM w kategorii "JUNIOR" lub "SENIOR" 2 następne legitymacje w tej samej kategorii otrzymacie Państwo nieodpłatnie. Deklaracje niezbędne do wystawienia legitymacji PTSM (na dowolnej kartce papieru) z podaniem: imienia i nazwiska, daty urodzenia, adresu zamieszkania  należy przesłać mailem,faxem lub listem:

Oddział Warszawski PTSM, ul. Mokotowska 14, 00-561 Warszawa, a wpłatę przekazać na : konto Nr 71 1020 5561 0000 3402 0002 1402  
z dopiskiem: Legitymacja Międzynarodowa PTSM (prosimy załączyć kopię przelewu). Dwa tygodnie po otrzymaniu przelewu legitymacje dotrą na Państwa adres.

Legitymacja PTSM poświadcza członkostwo w Towarzystwie. Legitymację PTSM może uzyskać każdy turysta bez ograniczeń wieku respektujący założenia idei ruchu schronisk mąodzieżowych i regulamin schronisk młodzieżowych.

W Polsce są stosowane dwa rodzaje legitymacji PTSM. Posiadacze legitymacji krajowej PTSM   / kartonowa ze znaczkiem rocznym /   korzystają ze zniżki noclegowej do 25% w polskich schroniskach młodzieżowych.

Przy  krajowej  legitymacji PTSM wpisowe  i  składka  członkowska wynoszą:

 

  wpisowe składka roczna
JUNIOR ( mł. szkolna i młodsi) 9,00 zł 7,00 zł
JUNIOR ( mł. akademicka do 26 lat) 14,00 zł 12,00 zł
SENIOR (nauczyciele) 12,00 zł 10,00 zł
SENIOR (osoby prac. powyżej 18 lat) 18,00 zł 17,00zł