Polskie Towarzystwo Schronisk Młodzieżowych Oddział Warszawski

O nas

Oddział Warszawski PTSM jest terenową jednostką Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych; został utworzony w maju 2004 r. Oddział działa, podobnie jak 40 pozostałych oddziałów, w oparciu o Statut PTSM i Regulamin Oddziału PTSM. W chwili obecnej Oddział tworzy siedem  kół PTSM. Oddział Warszawski PTSM zaprasza szkoły, uczelnie i inne środowiska Warszawy (ale i z całej Polski) do współpracy m.in. poprzez tworzenie kół PTSM, udział w imprezach turystycznych, szkoleniach na uprawnienia turystyczne i inne formy działalności. Stanowiąc strukturę organizacyjną Towarzystwa przybliżamy poniżej naszą Organizację.
POLSKIE TOWARZYSTWO SCHRONISK MŁODZIEŻOWYCH (PTSM), utworzone w 1926 r. (jako trzecie na świecie) jest w Polsce reprezentantem światowego ruchu schronisk młodzieżowych.
PTSM to m.in.:
- atrakcyjna dla posiadaczy krajowa i międzynarodowa legitymacja PTSM
- zarejestrowanych ponad 300 polskich schronisk młodzieżowych
- ponad 120 tys. członków Towarzystwa
- ponad 1.800 kół PTSM (głównie szkolnych)
- ponad 80 tzw. "tras typowych PTSM" dla obozów wędrownych
- setki turystycznych imprez środowiskowych, oddziałowych i centralnych
- kursy na uprawnienia turystyczne dla nauczycieli i młodzieży,
Statutową powinnością PTSM obok organizowania:
  • - sieci schronisk młodzieżowych
  • - środowiskowych, wojewódzkich i centralnych imprez turystycznych (LINK)
jest upowszechnianie najtańszej i najbardziej wartościowej wśród młodzieży formy letniego wypoczynku - obozów wędrownych.


Administratorem tras typowych (prowadzi i przydziela terminy) są oddziały PTSM, które udzielają wszelkich informacji i pomocy bezpośrednim organizatorom obozów (szkoły, koła PTSM i inne).

Członkostwo w PTSM poświadcza legitymacja PTSM. Ważnym ogniwem organizacyjnym Towarzystwa są koła PTSM, które w liczbie ponad 1.800 (głównie szkolne), skupiają miłośników taniej turystyki schroniskowej.
Koła PTSM organizują turystykę nie tylko dla własnych członków - w wielu szkołach i innych placówkach oświatowo-wychowawczych organizują całe "turystyczne życie" placówki. Regulamin koła PTSM, kierunki działalności i inne informacje przydatne do utworzenia i działalności koła PTSM są zamieszczone w INFORMATORZE PTSM.